Ehdolla Länsi-Uudenmaan

aluevaaleissa

Olen 40-vuotias sairaanhoitaja ja Espoon Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan varajäsen. Asun Espoon Nupurissa mieheni ja kolmen lapsemme kanssa. Koulutukseltani olen Sairaanhoitaja YAMK, missä opiskelin Terveydenhuollon globaalia kehitystä ja johtamimista. Olen mukana aluevaaleissa, koska haluan olla mukana auttamassa Länsi-uusimaata kohti parempaa tulevaisuutta.

Mielenterveyteen panostaminen

Työskentelen hoitajana psykiatrisella osastolla missä olen nähnyt, miten mielenterveyspalvelujen tarve on kasvanut, mutta valitettavasti tarjonta ei vastaa tällä hetkellä tarvetta. Tarvitsemme enemmän matalankynnyksen palveluja. Se tarkoittaa, että meidän on päivitettävä nykyisiä toimintatapojamme, jotta voimme tarjota palveluja koko alueelle tasapuolisesti. Tulevaisuudessa on harkittava videopuhelujen mahdollisuutta tarjota alueelle tasapuolisesti erilaisia terveys- ja sosiaalipalveluja.

 

Palvelut koko alueelle

Hyvinvointialueiden tärkein tehtävä alueella on tarjota toimivat palvelut koko alueelle terveys-, sosicaali- ja pelastusaloilla. Kaikilla on oltava mahdollisuus saada tarvitsemaansa palvelua silloin, kun hän sitä tarvitsee. Meidän haastavana tehtävänä tulevaisuudessa on löytää uusia tapoja tarjota tarvittavia palveluja alueelle. Päivittämällä toimintatapoja 2020-luvulle tulee varmistamaan sen, että pystymme tarjoamaan palvelut myös tulevaisuudessa.

 

Kohti mielekkäämpää työtä

Kouluttamalla niin työntekijöitä, kuin johtoa ja investoimalla heidän työnhyvinvointiin on tärkeää tulevaisuudessa. Uskon työntekijöiden, jotka tuntevat, että heitä arvostetaan ja kun heillä on työpaikka, jossa he viihtyvät, he myös tuottavat laadukkaampaa palvelua.

 

Yksityinen sektori täyttämään julkista puolta

Julkisella puolella hoitojonot ovat pitkät ja se vaikuttaa jo ihmisten terveyteen. Antamalla potilaille mahdollisuuden hankkia tarvitsemansa palvelu yksityiseltä puolelta, auttaa niin hoitojonojen pituudessa, kuin parantaa potilaiden hoidon laadukkuutta. Uskon potilaiden olevan parhaita ammattilaisia päättämään, mistä heidän on helpointa hankkia tarvitsemansa hoito/palvelu.

 

Erityissairaanhoitoa vai ennaltaehkäisevää hoitoa

Uskon ennaltaehkäisevään hoitoon panostamisen parantavan potilaan elämän laatua ja vähentävän kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Meidän on panostettava henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin varhaisessa vaiheessa, jotta riski potilaan terveysongelman muuttumisesta vakavammaksi voidaan ehkäistä.

Tapauksissa missä potilas on kohdannut vakavan terveydellisen ongelman, on pystyttävä toteuttamaan kuntoutussuunnitelma potilaalle, jotta hänen elämänlaatu saataisiin palautettua paremmalle tasolle ja pystyisimme ehkäisemään uusi vakava, henkeä uhkaava, kokemus.

 

Maalaisjärkeä talouteen

Maakuntavaltuuston tehtävänä on tarjota palveluita samalla tai pienemmällä budjetilla kuin ennen. Tästä syystä meidän on harjoitettava järkevää taloutta. Meidän on pohdittava miten voimme luoda kustannussäästöjä siirtyessämme isompiin terveys-, sosiaali- ja pelastustoimien kokonaisuuksiin. Uskon, että yksi ensimmäisistä tehtävistä maakuntavaltuustossa on vertailla esimerkiksi IT-ohjelmistoja ja yhdistää ne yhdeksi toimivaksi järjestelmäksi koko alueelle, jotta voisimme säästää hallinnollisissa maksuissa, emmekä joudu leikkaamaan kustannuksia palvelujen tarjonnasta.

 

Ei uusille veroille

Maksamme jo nyt paljon veroja Suomessa, enkä halua, että tulevaisuudessa meillä on uusia veroja maksettavana. Verotusoikeus tekisi alueista byrokraattisempia, mikä tekisi hyvinvointialueen pyörittämisen kalliimmaksi. Haluan aluevaltuuston olevan profiililtaan mahdollisimman litteä ilman turhaa byrokratiaa, jotta mahdollisimman suuri osa alueen budjetista menee tarvittaviin palveluihin..